Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av bovint parainfluessavirus (BPIV-3)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av bovint parainfluessavirus (BPIV-3), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Svabbprov
Provtal: Näsborrsslemprov tas med bomullspinne så djupt som möjligt från slemhinnan i näshålan och sänds i ett provrör. Proven ska härstamma från djur med sjukdomen i begynnelsestadiet eller från symptomfria djur från samma grupp. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen, på fredagar ska prov varken tas eller sändas. Proven sänds tillsammans med ett kylelement. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10322 / L25055