Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av IPN virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 66,66
Moms: 16,00
Totalt: 82,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av IPN virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919), Tuija Kantala (virologi) 050 323 6050.
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Påvisande av virus
Prov: Hela fiskar.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid före provet sänds. Vid sjukdomsmisstankar enligt RFVs anvisningar. Fiskarna obduceras på verksamhetsställena i Helsingfors, Kuopio eller Uleåborg. Organ från högst 10 fiskar kan sammanslås i samma fortsättningsprov.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10321 / L25054