Livsmedelsverkets prislista

Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 3,47
Moms: 0,83
Totalt: 4,30

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar, agglutinationtest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Mia Biström 050 592 1499, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: ETT rf:s anvisningar för import av fjäderfä
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Röragglutination vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons).
Individuella identifiare: 10320 / L25053