Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma meleagridis antikropppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 3,33
Moms: 0,80
Totalt: 4,13

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma meleagridis antikropppar, agglutinationtest och/eller Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: ETT rf:s anvisningar för import av fjäderfä (sajten på finska)
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Elisa en gång per vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Om under 10 % av proven ger ett positivt resultat misstänks flocken inte vara infekterad. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10318 / L25053