Livsmedelsverkets prislista

PMV-3 antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 3,47
Moms: 0,83
Totalt: 4,30

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paramyxovirus-3 (PMV-3) antikroppar, HI-test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: ETT rf:s anvisningar för import av fjäderfä
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provmängd enligt remissen. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga preliminära fynd meddelas genast till den behandlande veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10315 / L25053