Livsmedelsverkets prislista

Parvovirus antikroppar (1-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 110,00
Moms: 26,40
Totalt: 136,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parvovirus antikroppar, HI-test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur
Undersökningens orsak: Fastställande av virusantikroppar. Undersökning av vaccinationsrespons. Sjukdomsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Vaccinationsresponsen och på ovaccinerade djur exponeringen för virus kan undersökas med ett och samma prov. Utredning av sjukdomsorsak görs mest tillförlitligt med parserumprov. Det första blodprovet tas i det akuta skedet av sjukdomen då symptomen visar sig och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som djupfryst efter det att serumet separerats. Helblodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Prov kan tas på en gård eller i ett slakteri. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Titern: ≥ 1:160 positiv. Akut infektion: antikroppstitern av parserumprov blir fyra gånger högre. Vaccinationsantikroppar ska beaktas vid tolkningen. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10309 / L25052