Livsmedelsverkets prislista

Luftvägssymtom: Broiler/ värphöns, provparti 2

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 166,65
Moms: 40,00
Totalt: 206,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paramyxovirus-1 (PMV-1, NDV), fågelinfluensavirus (AI), Infectious Bronchitis (IB) virus, Infectious Laryngotracheitis (ILT) virus, Avian pneumovirus (APV, ART) och Mycoplasma gallisepticum antikroppar, HI-test, Elisa och/eller agglutinationtest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Henna Pekkarinen 050 516 9587, Pia Vennerström (sjukdomar hos fjäderfä) 050 354 4603, Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi), Kirsti Pelkola 040 480 3385 (bakteriologi).
Undersökningsremiss: Undersökningspaket för fjäderfä
Undersökningens orsak: Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä förorsakar luftvägssymptom. Sjukdomsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provparti 2 då över två veckor gått sedan symptomen började: serumblodprov på 20 fåglar. På sida 2 på provremissen finns mer detaljerad information om hur prov tas. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10303 / L25048