Livsmedelsverkets prislista

Störningar i äggläggning: Broiler mödrar/värphöns, provparti 1

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 66,66
Moms: 16,00
Totalt: 82,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av paramyxovirus-1 (PMV-1, NDV), fågelinfluensavirus (AI) och Infectious bronchitis virus (IB), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi), Kirsti Pelkola 040 489 3385 (bakteriologi), Suvi Lehtoniemi 050 344 3624 (sjukdomar hos fjäderfä), Sanna Ylä-Autio 050 512 6136 (sjukdomar hos fjäderfä), Pia Vennerström 050 354 4603 (sjukdomar hos fjäderfä).
Undersökningsremiss: Undersökningspaket för fjäderfä
Undersökningens orsak: Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä förorsakar minskad äggläggning. Sjukdomsorsak
Prov: Svabbprov och blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provparti 1 då symptomen börjar: svabbprov från kloaken med bomullspinnar från 20 fåglar, sammanslås 5 pinnar/rör samt serumblodprov från 20 fåglar. På sida 2 på provremissen finns mer detaljerad information om hur prov tas. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10298 / L25043