Livsmedelsverkets prislista

Hälsokontroll av fjäderfä: Kalkon, undersökningsårets första provparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 88,88
Moms: 21,33
Totalt: 110,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökningar enligt hälsokontrollprogrammet
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Henna Pekkarinen 050 516 9587, Pia Vennerström (sjukdomar hos fjäderfä) 050 354 4603, Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi), Kirsti Pelkola 040 480 3385 (bakteriologi).
Undersökningsremiss: Hälsokontroll för fjäderfä
Undersökningens orsak: Undersökning enligt programmet för övervakning av hälsan hos fjäderfä
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Serumblodprov från 20 fåglar sänds till Livsmedelsverkets virologiska undersökningsenheten så att de senast dagen efter provtagningen är framme i laboratoriet. Hälsokontrollprogrammet för fjäderfä. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och vid behov förses svaret med en kommentar samt ett stapeldiagram om antikroppsnivåerna (AE, CAV, IBD och vid behov IB).
Individuella identifiare: 10294 / L25039