Livsmedelsverkets prislista

PRRS-antikroppar, Sikavas speciallnivå (max. 15 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 123,32
Moms: 29,60
Totalt: 152,92

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Porcine Reprodoctive and Respiratory Syndrome virus (PRRSV) antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Sikava specialnivå
Undersökningens orsak: Årlig uppföljning i enlighet med villkoren för Sikavas specialnivå
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (5 eller ml).
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Prov kan tas på en gård eller i ett slakteri. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan (to).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10293 / L25038