Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av parvovirus (1-5 prover), samlingsprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av parvovirus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Ulla-Maija Kokkonen 050 526 2065, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Påvisning av parvovirus
Prov: Avföringsprov, vävnadsprov (tarm).
Provtal: Avföringsprov och vävnadsproven tas så rena som möjligt och de ska avkylas så snabbt som möjligt till nära 0 °C. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10292 / L25037