Livsmedelsverkets prislista

Bovin coronavirus (BCV), vinterdiarré (3-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 91,96
Moms: 22,07
Totalt: 114,03

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Bovine coronavirus (BCV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till diarré-epidemi
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprov (individuella prov) tas av 3-5 nyligen insjuknade nötkreatur och tas direkt från ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provmängden är c. 1 msk avföring. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10290 / L25035