Livsmedelsverkets prislista

Paket för undersökning av kastning: blodprov (5-10 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 61,26
Moms: 14,70
Totalt: 75,96

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella antikroppar (Rose Bengal test), Q-feber- och Chlamydophila-antikroppar (Elisa). På begäran BVD/Border disease (serumneutraliseringstest), blåtunge- och Schmallenberg-virus antikroppar (Elisa).
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 0404893386.
Undersökningsremiss: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get. Ange djurart på remissen.
Undersökningens orsak: Kastningsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Dessutom rekommenderas att fostret och avkomman sänds till patologisk undersökning. Kastning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10289 / L25033