Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av virus hos bin

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av virus med PCR: acute bee paralysis virus (ABPV), deformed wing virus (DWV), chronic bee paralysis virus (CBPV), sacbrood virus (SBV), black queen cell virus (BQCV) och Kashmir bee virus (KBV).
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget
Prov: Vuxna bin.
Provtal: Som prov tas 50 st levande (sjuka) bin/kupa, som sänds till laboratoriet levande eller djupfrysta. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10288 / L25032