Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma bovis -PCR från slemprov från näsborrarna (4-20 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Mycoplasma bovis, PCR
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tiina Autio 044 720 1492, Tarja Pohjanvirta 044 720 1493.
Undersökningsremiss: Mycoplasma bovis
Undersökningens orsak: Bekämpningsprogram. Försäljning
Prov: Svabbprov (provtagningspinne med bomullshuvud i Amies-odlingsmedium eller med nylonpinne utan odlingsmedium).
Provtal: Proven tas av kalvar i åldern 1 vecka - 6 månader. Rekommendationen är för alla kalvar som är under 6 månader gamla, max 20, dock minst 10 kalvar. Rengör näsborrarna t.ex. med hushållspapper. För pinnen ventralt in i näsborrshålan. Gnugga och snurra relativt kraftigt mot slemhinnan, för att provet ska innehålla celler. Gnugga inte så kraftigt att pinnen blir blodig, eftersom blod försvagar känsligheten i PCR-reaktionen. Sätt pinnen i transportröret och skriv djurets kod på röret. Sändning till laboratoriet samma dag. M. bovis näsborrsslemprov (PCR-påvisning). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Två gånger i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10287 / L25031