Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av importerade sperma avseende IBR och BVD (3-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 168,85
Moms: 40,52
Totalt: 209,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av IBR- (BHV-1) och BVD-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Import
Prov: Sperma
Provtal: Spermaprov (strå) i flytande kväve 3-5 prov. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: PCR vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10286 / L25030