Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av importerade nötdjur avseende IBR och BVD (3-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 231,40
Moms: 55,54
Totalt: 286,94

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: IBR (BHV-1) och BVD antikroppar, Elisa; påvisning av BVD virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Undersökning för påvisande av BVD. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Elisa en gång per vecka (må eller ti). PCR vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10284 / L25028