Livsmedelsverkets prislista

Parvovirus antikroppar (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parvovirus antikroppar, Elisa eller hemagglutination-inhibitions (HI)-test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822, Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Bedömning om vaccination varit framgångsrik
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Det första provet tas då symptomen börjar (eller före vaccineringen) och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som djupfryst efter det att serumet separerats. Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10268 / L25021