Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 87,55
Moms: 21,01
Totalt: 108,56

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Enterotoxisk E.coli (odling, PCR och resistensbestämning), rota- och coronavirus (Elisa), kryptosporider (färgning och artbestämning), salmonella (odling)
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Diarréundersökning
Undersökningens orsak: Utredning av orsak till diarré hos kalv
Prov: Avföringsprov
Provtal: Fem individuella avföringsprov, som inte får sammanslås. Proven tas från djur med sjukdomen i ett begynnelseskede och som inte medicinerats. En tillräcklig provmängd är c. 1 msk avföring. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Salmonella- och E. coli -odling dagligen (må-fr). Cryptosporidium-färgning följande arbetsdag efter ankomst. Rota- och coronavirus en gång per vecka (to).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10258 / L25019