Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder 1-5 veckor (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 81,30
Moms: 19,51
Totalt: 100,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Rota- och coronavirus (Elisa), kryptosporider (färgning och artbestämning), salmonella (odling), Eimeria-koccidier och parasitägg (McMaster flotation, över 3 veckor gamla)
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Diarréundersökning
Undersökningens orsak: Utredning av orsak till diarré hos kalv
Prov: Avföringsprov
Provtal: Fem individuella avföringsprov, som inte får sammanslås. Proven tas från djur med sjukdomen i ett begynnelseskede och som inte medicinerats. En tillräcklig provmängd är c. 1 msk avföring. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Parasitägg och cryptosporidium-färgning senast följande arbetsdag efter ankomst. Rota- och coronavirus en gång per vecka (to). Salmonellaodling dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10257 / L25018