Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Ureaplasma diversum (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 65,70
Moms: 15,77
Totalt: 81,47

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ureaplasma diversum, odling
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Heini Gröning 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till flytningar och/eller livmoderinfektion (uresplasma och mykoplasma)
Prov: Svabbprov från slemhinnan i transportmedier för mykoplasma.
Provtal: Veterinären tar proven. För provtagning ska på förhand beställas transportvätska från Livsmedelsverket i Kuopio (kuopion.toimisto(at)ruokavirasto.fi). Undersökningspaketet innehåller prov från fem djur. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10256 / L25017