Livsmedelsverkets prislista

Paket för undersökning av tarminflammation, avvänjda grisar (3-5 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Enterotoxisk E coli (odling, PCR och resistensbestämning), lawsonia (PCR), brakyspira (odling), parasitundersökning på begäran (McMaster flotation)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822, Mirja Raunio- Saarnisto (bakteriologi) 050 359 1182, Mia Biström (bakteriologi) 050 592 1499, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré. Utredning av orsak till tarminflammation
Prov: Avföringsprov. Provet i burken och transportmedier (som lämpar sig för anaeroba) av samma djur faktureras som ett prov.
Provtal: Undersökningspaketen innehåller undersökning av 5 prov för de vanligaste diarréorsakerna. Proven tas från omedicinerade insjuknade djur med typiska symtom. Provet tas direkt ur ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en ren burk. Provet ska innehålla drygt 1 msk/djur. Prov för undersökning av brachyspira tas i odlingsmedier i provrör som lämpar sig för anaeroba bakterier och tas från svinets ändtarm genom att med en provtagningssticka med styvt skaft svepa på slemhinneytan i grisens ändtarm. Proven ska sändas för undersökning senast följande dag efter provtagningen. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling, undersökning av parasiter dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 2-5 veckor. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10255 / L25016