Livsmedelsverkets prislista

Paket för undersökning av tarminflammation, smågrisar (3-5 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Enterotoxisk E coli (odling, PCR och resistensbestämning), Cl. Perfringens (odling, PCR), rotavirus (Elisa), på begäran parasitundersökning (McMaster flotation)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822, Mia Biström (bakteriologi) 050 592 1499, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré hos smågris
Prov: Avföringsprov. Provet i burken och transportmedier (som lämpar sig för anaeroba) av samma djur faktureras som ett prov.
Provtal: Undersökningspaketen innehåller undersökning av 5 prov för de vanligaste diarréorsakerna. Proven tas från omedicinerade insjuknade djur med typiska symtom. Provet tas från ändtarmen eller omedelbart efter tarmtömningen. Provet ska innehålla drygt 1 msk/djur. Proven ska sändas för undersökning senast följande dag efter provtagningen. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling, undersökning av parasiter och rotavirus ag-Elisa dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10254 / L25015