Livsmedelsverkets prislista

Ögoninflammation, paket (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Aeroba, mikroaerofila och mykoplasmaodlingar
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till ögoninfektion (bakterier, mykoplasma)
Prov: Svabbprov i transportmedier för bakterier och mykoplasma.
Provtal: Proven tas från fem djur med sjukdomen i ett begynnelseskede och som helst inte medicinerats samt som har symptom på ögoninfektion. Veterinären tar proven. Vid provtagningen behövs kommersiella transportrör för bakterier och transportvätska, vilka beställs från Livsmedelsverket i Kuopio (kuopion.toimisto@ruokavirasto.fi). Proven ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Sändning med ett kylelement. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10253 / L25014