Livsmedelsverkets prislista

Diarréundersökningspaket (1-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 208,72
Moms: 50,09
Totalt: 258,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Odlingar av aerobi-, salmonella- och kampylobakterier, parasitundersökning (McMaster flotation), parvovirus (PCR), Lawsonia intracellularis (vid behov), PCR
Undersökningsplats Seinäjoki
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Mirja Raunio-Saarnisto 050 359 1182, Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till smittosam diarré
Prov: Avföringsprov, prov från djur som finns i samma bur eller avdelning kan vara samlingsprov.
Provtal: Som prov tas så färsk avföring som möjligt (direkt från ändtarmen eller från färsk avföring). Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. En tillräcklig provmängd är c. 1 msk avföring. Proven nedkyls och förvaras i kylskåpstemperatur före sändningen. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag. Lawsonia-PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor. Mellanresultat kan ge till behandlande veterinär.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10251 / L25013