Livsmedelsverkets prislista

Undersökning avseende kräftpest, 60 kräftor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 437,77
Moms: 105,06
Totalt: 542,83

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Oculär undersökning. Av 10 utvalda kräftor RT-PCR avseende orsaken till kräftpest.
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Vildfisk och kräftor
Undersökningens orsak: Undersökning av kräftparti i händelse av latent kräftpest
Prov: Hela levande kräftor.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid före provet sänds. Undersökningen av kräftor.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: Cirka 3 månader eller genast om kräftpest framkommer.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10250 / L25012