Livsmedelsverkets prislista

Paket för undersökning av kastning (5-10 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 115,70
Moms: 27,77
Totalt: 143,47

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: BVD-, IBR-, Q-feber-, Chlamydophila- och Neospora antikroppar, Elisa; Brucella antikroppar, Rose Bengal test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 0404893386,
Undersökningsremiss: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get
Undersökningens orsak: Kastningsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Som provdjur väljs i första hand suggor som kastat sitt foster eller djur som har problem med att bli dräktiga. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10249 / L25011