Livsmedelsverkets prislista

Undersökning vid lammdiarré: ålder över 5 veckor (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Salmonella (odling), Eimeria-koccidier och parasitägg (McMaster flotation)
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Diarréundersökning. Ange djurart på remissen.
Undersökningens orsak: Utredning av orsak till diarré
Prov: Avföringsprov
Provtal: Proven tas av fem djur under diarréns begynnelseskede. För avföringsprovet behövs cirka 1 msk/djur. Provet tas direkt ur ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Om dödlighet förekommer, rekommenderas patologisk undersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Parasitägg senast följande arbetsdag efter ankomst. Salmonellaodling dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10248 / L25009