Livsmedelsverkets prislista

Undersökning vid lammdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 87,55
Moms: 21,01
Totalt: 108,56

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Enterotoxisk E.coli (odling, PCR och resistensbestämning), rota- och coronavirus (Elisa), kryptosporider (färgning och artbestämning), salmonella (odling)
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Diarréundersökning. Ange djurart på remissen.
Undersökningens orsak: Utredning av orsak till diarré
Prov: Avföringsprov
Provtal: Proven tas av fem djur under diarréns begynnelseskede. För avföringsprovet behövs cirka 1 msk/djur. Provet tas direkt ur ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Om dödlighet förekommer, rekommenderas patologisk undersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Salmonella- och E. coli -odling dagligen (må-fr). Cryptosporidium-färgning följande arbetsdag efter ankomst. Rota- och coronavirus en gång per vecka (to).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10247 / L25008