Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för luftvägsinflammation:antikroppar i parserumprover (5 djur)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: RS-virus hos nöt (BRSV), coronavirus (BCV) och parainfluensa-3-virus (PIV3) antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Annette Brockmann (sjukdomar hos nötkreatur) 050 386 7150, Paula Syrjälä (sjukdomar hos nötkreatur) 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Infektioner i luftvägarna
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml) eller serum, parblodprov.
Provtal: Parserumblodprov (5-10 ml) från 5 djur. Helblodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. De första proven tas i sjukdomens akuta skede och de andra proven från samma djur efter 2-3 veckor. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10245 / L25006