Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för luftvägsinflammation: djupstrykningsprover eller lungsköljningsprover (4 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 219,35
Moms: 52,64
Totalt: 271,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Aeroba, mikroaerofila, anaearoba och mykoplasmaodlingar, resistensbestämning samt påvisning av RS-virus hos nöt (BRSV), parainfluensa-3- (PIV-3) och coronavirus (BCV), PCR
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Infektioner i luftvägarna
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion
Prov: Djupt svabbprov 4 st. i transportmedium.
Provtal: Proven tas från djur med sjukdomen i ett begynnelseskede och som helst inte medicinerats. För provtagning ska på förhand beställas provtagningspinnar och transportvätska från Livsmedelsverket i Kuopio tfn. 029 520 4132, eller med e-post: kuopion.toimisto@ruokavirasto.fi. Beställningen ska innehålla provtagningsmaterialets mängd, beställarens namn, adress, beställarens mobiltelefon numret, och leveranssätt (Posti eller Matkahuolto). Ett provtagningspaket innehåller prov från fyra djur. Paketet är avsett för undersökning av en djurgrupp/avdelning. Materialet kan sendas endast på mondag eller tisdag, så att det är säkert framme hos mottagaren före veckoslutet. Paketet ska hämtas från Posti eller Matkahuolto omedelbart när ankomsanmälan kommer. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Luftvägsinflammationer hos nötkreatur. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling dagligen (må-fr). PCR och resistensbestämning en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10244 / L25005