Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för luftvägsinflammation: slemprov från näsborrarna (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av RS-virus hos nötdjur (BRSV), coronavirus (BCV) och parainfluensa-3-virus (PIV-3), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916. Kuopio: Tuulia Enbom (sjukdomar hos nötkreatur) 050 386 7150, Paula Syrjälä (sjukdomar hos nötkreatur) 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Infektioner i luftvägarna
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Svabbprov
Provtal: Näsborrsslemprov tas med bomullspinne så djupt som möjligt från slemhinnan i näshålan och sänds i ett provrör. Proven ska härstamma från djur med sjukdomen i begynnelsestadiet eller från symptomfria djur från samma grupp. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen, på fredagar ska prov varken tas eller sändas. Proven sänds tillsammans med ett kylelement. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10243 / L25004