Livsmedelsverkets prislista

Luftvägsinflammation: påvisning av influenssavirus (3-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av influenssavirus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687 (virologi), Laura London 050 570 2916 (virologi), Taina Laine 050 373 6614 (sjukdomar hos svin), Teija Kokkonen 040 525 0822 (sjukdomar hos svin).
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov
Provtal: Proven tas med provtagningspinne som är avsedda för virusprov, som innehåller virustransportmedier. Om virustransportmedier inte snabbt är tillgängliga, kan proven också tas med bomullspinne och sändas i rena, torra blod- eller mjölkprovrör. Transportmedier avsedda för bakteriologiska prov lämpar sig inte för sändning av virusprov. Provet tas på sådana svin som har hostsymptom som varat i högst ett par dagar och vilka har tydlig, klart närborrsflöde. Prov tas på gården i allmänhet från 10-15 djur. Om lämpliga djur finns i flera åldersgrupper, ska prov helst tas från åtminstone två åldersgrupper. Undersökning av svininfluensa. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10242 / L25003