Livsmedelsverkets prislista

Luftvägsinflammation: bakteriologi, slemprov (3-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 106,32
Moms: 25,52
Totalt: 131,84

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida (nyssjuka), odling och påvisning av toxin, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Mia Biström (bakteriologi) 050 592 1499, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386, Taina Laine 050 373 6614 (sjukdomar hos svin), Teija Kokkonen 040 525 0822 (sjukdomar hos svin).
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov
Provtal: Näsborrsslemprov kan tas på gården av djur med typiska symptom. Svabbprov sänds i transportmedier avsedda för bakteriologisk undersökning. Provtagningspinne med aluminiumskaft rekommenderas, för att risken att pinnen går av ska vara så liten som möjligt. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen, på fredagar ska prov varken tas eller sändas. Luftvägsinflammationer hos svin. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Odling dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10241 / L25003