Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket: luftvägsinflammation (1-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 183,93
Moms: 44,14
Totalt: 228,07

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av virus (PCR) och/eller serologisk undersökning av parserum, herpesvirus EHV-1 och 4 (CF och Elisa), hästinfluenssa EI (HI) och arteritvirus EVA (VNT)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov, blodprov utan antikoaguleringsmedel (8-10 ml:s rör) eller serum, parserumprov.
Provtal: Näsborrsslemprov tas på akut insjuknade hästar. Används bomullspinnar som är avsedda för provtagning eller provtagningspinnar och rör som är avsedda för virusprov, med transportmedier som är avsedda för virus. Om det inte finns transportmedier, kan provens sändas i rena blod- eller mjölkprovrör. Transportmedier avsedda för bakteriologiska prov lämpar sig inte för sändning av virusprov. Det första parserumprovet tas i det akuta skedet av sjukdomen då symptomen visar sig och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som djupfryst efter det att serumet separerats. Helblodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Virussjukdomar i luftsvägarna. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Påvisande av virus med PCR-metod görs genast. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10240 / L25002