Livsmedelsverkets prislista

Brucellauppföljning, innehåller också BVD- och IBR- antikroppar (5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella antikroppar, Rose Bengal -test. BVD- och IBR -antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Teresa Skrzypczak 040 489 3386.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Uppföljning av brucella
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör), serum eller mjölk (10 ml:s mjölkrör).
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Mjölkprov (10 ml) tas i mjölkprovrör. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser. Se också Nötdjur/Undersökningspaket/Paket för undersökning av kastning (5-10 prover).
Utföringsintervall: Rose-Bengal-test (RB) två gånger per vecka. Elisa en gång per vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10239 / L25001