Livsmedelsverkets prislista

Påvisande av RHD-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av RHD-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Ulla-Maija Kokkonen 050 526 2065, Laboratorium 050 351 0309. Uleåborg: Veterinär Marja Isomursu 040 512 1248.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur. Vilda djur (inkl. fåglar.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10238 / L24107