Livsmedelsverkets prislista

Påvisande av adenovirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 36,00
Moms: 8,64
Totalt: 44,64

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av adenovirus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Organprov
Provtal: Virologiska prover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10237 / L24106