Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av SAV-virus (10 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 66,66
Moms: 16,00
Totalt: 82,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av SAV-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919), Tuija Kantala (virologi) 050 323 6050
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import
Prov: Hela fiskar.
Provtal: Levande fiskar under 20 cm sänds i en påse med syresatt vatten. Fiskar som sänds döda och organprov ska sändas i cellplastlådor (styroxlådor) med kyltransport, t.ex. med iskross eller kylelement. Proven får inte djupfrysas. Proven ska vara framme samma dag eller senast dagen efter provtagningen. Fiskprover.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10230 / L24099