Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av IB-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Infectious Bronchitis Virus (IBV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Undersökningspaket för fjäderfä (försänkning i äggproduktionen, symptom i andningsorganen).
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Organprov eller svabbprov.
Provtal: Undersökningspaket: svabbprov från kloaken på 20 fåglar, sammanslås 5 prov/rör (= 4 rör med svabbprov). Undersökning av sjukdomar hos fjäderfä. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 ska avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10225 / L24094