Livsmedelsverkets prislista

Typing av virus genom sekvensering

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 92,47
Moms: 22,19
Totalt: 114,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Genotypning av virus genom sekvensering av nukleinsyra som påvisats vid sjukdomsutbrott.
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Tiina Nokireki 050 4131687, Laura London 050 570 2916
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Enligt avtal.
Provtal: Fortsatt undersökning, görs utifrån separat avtal.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Individuella identifiare: 10224 / L24093