Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av PRRS-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 36,00
Moms: 8,64
Totalt: 44,64

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Porcine Reprodoctive and Respiratory Syndrome virus (PRRS), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Insemineringsverksamhet, svin.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml) eller serum. Organprov till patologisk undersökning. Sperma
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Obduktion- och organprover. Sperma: separat anvisning, om sändning ska avtalas med laboratoriet. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10222 / L24091