Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Schmallenberg virus (SBV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import
Prov: Foster eller helt djur. Av idisslare som har akuta symptom tas EDTA-blodprov och blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) och/eller avföringsprov.
Provtal: Vid kastningsfall eller vid misstanke om att en deformitet har förorsakats av Schmallenbergvirus sänds fostren eller hela djur till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki. Av vuxna idisslare som har akuta symptom tas EDTA- och serumblodprov och/eller avföringsprov av idisslare med diarré. Blod- och avföringsprov skickas till undersökningsenheten för djursjukdomsvirologi i Helsingfors. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10218 / L24087