Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av ett virus hos bin

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av ett sjukdomsorsakande virus hos bin.
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget
Prov: Vuxna bin.
Provtal: Som prov tas 50 st levande (sjuka) bin/kupa, som sänds till laboratoriet levande eller djupfrysta. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fnd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10211 / L24080