Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av IBR (BHV-1) virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import (tjursperma)
Prov: Vid kliniska misstankar näsborrsslemprov eller svabbprov från genitalområdets/blåsprov, enligt RFVs anvisningar. Tjursperma (strå). Fostret och avkomman.
Provtal: Vid sjukdomsmisstankar enligt RFVs anvisningar. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Till följd av smitta blir djuret kroniskt infekterat. Virusutsöndringen är sporadisk och kan förekomma utan kliniska symptom. Djur som konstateras ha antikroppar mot IBR klassas som infekterade och virus behöver inte påvisas för diagnosen.
Individuella identifiare: 10208 / L24076