Livsmedelsverkets prislista

Transmissible gastroenteritis virus (TGEV/PRCV) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) / Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV) antikroppar, Elisa eller serumneutraliseringstest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Sikava specialnivå.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import, priser se undersökningspaket
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Prov kan tas på en gård eller i ett slakteri, vid sjukdomsmisstankar enligt RFVs anvisningar. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Vid misstanke om TGE-sjukdom preliminära resultat inom 1-3 vardagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10202 / L24069