Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av rotavirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av rotavirus med snabbtest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine 050 373 6614 (sjukdomar hos svin), Teija Kokkonen 040 525 0822 (sjukdomar hos svin), Tiina Nokireki 050 413 1687 (virologi), Laura London 050 570 2916 (virologi), Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Helt djur, tarmpaket eller avföringsprov.
Provtal: Se Svin/Undersökningspaket/Paket för undersökning av tarminflammation, smågrisar (3-5 träckprover). Tarminflammationsundersökningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10191 / L24061