Livsmedelsverkets prislista

Rabiesvirus antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 78,94
Moms: 18,95
Totalt: 97,89

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Rabiesvirus antikroppar, fluorescent antibody virus neutralisation test ( FAVN-test)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, epost: rabieskyselyt@ruokavirasto.fi, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laura London (virologi) 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Antikroppar mot rabies
Undersökningens orsak: Fastställande av antikroppar mot rabiesvirus hos hund, katt och frett för uppföljning av vaccinationsrespons.
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (c. 5 ml) eller serum (2-3 ml).
Provtal: Helblodprov (5 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel) eller separerat serum. Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Rabiesantikroppar. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Utanför EU tas inte prov emot som flygfrakt utan de ska sändas med kurirtjänst till Livsmedelsverket. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Resultatet 0,5 eller över 0,5 tyder på en tillräcklig antikroppsnivå. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10190 / L24060