Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av rabiesvirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av rabiesvirus, fluorescerande antikroppar (FAT). Provmaterial: hjärna
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki (virologi) 050 413 1687, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laura London (virologi) 050 570 2916, Outi Simola (patologi) 050 462 7862, Veera Karkamo (patologi) 050 544 1986.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke
Prov: Helt djur.
Provtal: Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till RFV (länsveterinär). Proven tas och sänds enligt RFVs anvisningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 dygn. Viktiga fynd meddelas genast. Säkerställande av resultat vid cellodling 1-2 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10189 / L24059