Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av rabiesvirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av rabiesvirus, fluorescerande antikroppar (FAT). Provmaterial: hjärna
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Ulla-Maija Kokkonen 050 526 2065, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke
Prov: Hjärnan, huvud eller helt djur.
Provtal: Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till RFV (länsveterinär). Proven tas och sänds enligt RFVs anvisningar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 dygn. Viktiga fynd meddelas genast. Säkerställande av resultat vid cellodling 1-2 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10185 / L24059